ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α , Β ΚΑΙ δΒ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ