Το DNA Health Diagnostics στο GLOW Magazine: Απαντούμε ερωτήσεις για τα Γονίδια, την Κληρονομικότητα και τον Καρκίνο του Μαστού

  • 23 Oct Off

DOCTOR’S SAY – BREAST CANCE

Ευχαριστούμε το Περιοδικό GLOW Magazine για τις ερωτήσεις του πάνω στα γονίδια, την κληρονομικότητα και τον καρκίνο του μαστού.

Πρόληψη!! Η γνώση είναι δύναμη

Μάθετε τα πάντα για τον γονιδιακό έλεγχο και την σημασία της γενετικής συμβουλευτικής

Διαβαστε εδώ το άρθρο: DOCTOR’S SAY – BREAST CANCER