Το γονίδιο MTHFR (αναγωγάση του Μεθυλενοτετραϋδροφυλλικού/ (Methylene-tetrahydrofolate reductase) όταν εκφράζεται στα κύτταρα μας, παράγει ενα ιδιαιτέρως σημαντικό ένζυμο για τον μεταβολισμό του φολικού οξέος στην ενεργή μορφή που ο οργανισμός μας μπορεί να χρησιμοποιήσει.

Πολλά άτομα εμφανίζουν μεταλλαγές στο γονίδιο αυτό δηλαδή μικρές αλλαγές στο DNA τους, με αποτέλεσμα η δραστικότητα του στα κυτταρικά μονοπάτια να μειώνεται εως και 20% ανάλογα με τις μεταλλαγές αυτές!

H μειωμένη αυτή…

Read More